Pravilnik 2019

1. Člen - Organizator

JAKEC je izziv v orientaciji in skavtskem znanju. Organizira ga steg Logatec 1.
 • Organizatorji in osebe, ki so pomoč pri organizaciji projekta nosijo posebno izkaznico in so na voljo za pomoč v primeru vprašanj, težav...
 • Organizator je dolžen priskrbeti hrano za sobotno večerjo (pozno kosilo) in nedeljski zajtrk.
 • Organizator si pridržuje pravico do sprememb, ki jih je dolžan objaviti na Jakčevi uradni spletni strani.
 • V primeru nespoštovanja pravil (član, ekipa, steg) je organizator upravičen do diskvalifikacije ekipe (stega), in ga lahko pošlje domov ob katerikoli uri.
 •  

  2. Člen - Kategorije

 • Ekipe prijavljene na Jakca se delijo v 5 (pet) različnih skupin. Ekipe so lahko mešane po spolih in štejejo 5 (pet) članov, tekmujejo lahko tudi 4 (štiri) članske ekipe, vendar brez olajšav (npr. ekipa s štirimi člani rešuje samo 4 topoteste) 
 • IV – izvidniki in vodnice (od 10 let in do 15 let, oziroma člani IV) - dnevni izziv 
 • Na Jakcu morajo imeti ekipe IV  NUJNO s seboj voditelja, ki jih na začetku tudi prijavi in je čez celoten Jakec z njimi ter prevzema odgovornost zanje (ni dovoljeno, da jih voditelj samo pripelje, prijavi ter nato odide prav tako ne sme iti na Jakčevo pot ter ekipe IV pustiti same brez nadzora). 
 • PP – Popotnice in popotniki (od 16 do 21 let, oziroma člani PP) – nočni izziv
 • Na Jakcu morajo imeti ekipe PP NUJNO s seboj voditelja, ki jih na začetku tudi prijavi in je čez celoten Jakec z njimi ter prevzema odgovornost zanje (ni dovoljeno, da jih voditelj samo pripelje, prijavi ter nato odide, prav tako ne sme iti na Jakčevo pot ter ekipo PP pustiti same brez nadzora).
 • JAKEC – (od 16 let naprej) - člani ZBOKSS-a, SKVO, družine, PP – dnevno-nočni izziv, ekipi mora biti vsaj en član ekipe star nad 18 let.
 • JAKEC²  - tekmovanje (od 16 let naprej) - nočno tekmovanje (več v 5. členu)
 • Ekipe kategorije JAKEC, JAKEC2 morajo imeti v ekipi NUJNO vsaj eno polnoletno osebo, ki jih na začetku tudi prijavi in prevzema odgovornost zanje.
 • JAKEC SOLO - (od 18 let naprej) - dnevno-nočni izziv
 • Pri kategoriji JAKEC SOLO vsak tekmovalec tekmuje sam. Tekmovalci, ki tekmujejo v kategoriji JAKEC SOLO, morajo biti starejši od 18 let. Tekmovalec mora imeti pri sebi mobitel s polno baterijo in organizatorjevo številko.

   

  3. Člen - Udeležba na Jakcu

 • Jakca se lahko udeleži vsak, ki je član ZSKSS ali ZBOKSS, priporočena so naslednja znanja:
 • Znanje o orientaciji (ravnanje s kompasom, branje in poznavanje zemljevida, vrisovanje, znanje topografskih znakov)
 • Znanje iz prve pomoči
 • Skavtsko znanje
 • Poznavanje skavtskih zakonov...
 • Ekipa, ki se želi udeležiti Jakca, mora imeti plačano startnino do 14.10.2019
 • Udeležba na Jakcu je na lastno odgovornost.
 • Vsak udeleženec naj ima s seboj skavtsko izkaznico, osebno izkaznico  in zdravstveno izkaznico
 •  

  3. Člen a – Ime in klic     

 • Vsaka ekipa si izbere svoje ime in klic, ki ne smeta imeti žaljive vsebine.
 •  

  4. Člen - Prijave in plačilo

 • Prijave so možne le preko internetne strani Jakca (http:\\jakec.skavt.net)
 • Ob prijavi IV kategorije, mora voditelj obvezno potrditi, da se strinja z udeležbo ekipe in da bo tudi sam prišel v spremstvo ekipi / četi.
 • Število ekip na kategorijo je omejeno:
 • IV – 50 ekip
 • JAKEC – 25 ekip
 • PP – 40 ekip
 • JAKEC² – 15 ekip
 • JAKEC SOLO – 15 tekmovalcev
 • Ekipa je prijavljena, ko pošlje kopijo plačane položnice, kjer je razvidno, za katero ekipo/ekipe je položnica plačana (lahko je plačano tudi preko prenakazila).
 • Številka računa, na katerega mora biti denar nakazan je SI56 0214 0001 1096 119, sklic: 00 490. GLEJ VZOREC NA SPLETNI STRANI. Prijavnina znaša 75€ (15€ na člana ekipe). Prijavnina za kategorijo JAKEC SOLO znaša 15€.
 • Vračilo denarja je možno, če ekipa sporoči organizatorju svojo odsotnost do ponedeljka, 14. 10. 2019 (vračilo 50 €), po 14. 10. 2019 denarja ne vračamo. Vrnjen denar bo nakazan na sklic stega do konca oktobra 2019.
 • Vsaka ekipa ob startu dobi čip, za katerega plača akontacijo 50 €. V primeru, da se čip izgubi, ima organizator pravico, da akontacije na cilju ne vrne.
 • S prijavo in plačilom prijavnine se ekipa strinja z objavo fotografij na družabnih omrežjih in s plačilom akontacije za čip
 •  

  5. Člen – Proga, točke in točkovanje

   

 • Dolžina proge je pogojena s starostno skupino in težavnostjo terena (od 7 km in do 25 km skupne zračne razdalje med točkami)
 • Progo je potrebno opraviti v zaporedju točk kot si sledijo na zemljevidu. Točke, ki bodo najdene v drugačnem zaporedju se ne priznajo kot najdene točke.
 • Žive točke: označuje jih tristrana belo-rdeča prizma velikosti 30×30 cm z odsevnikom in šotor, ki je postavljen v radiju 10 metrov okrog prizme. Prihod na živo točko overi kontrolor. Ob prihodu na točko ekipa izvede klic. Na točki se odvijajo naloge, ki so na koncu ocenjene. Žive točke imajo različne teme, vsebujejo pa lahko skavtsko znanje (prva pomoč, pioneristika, signalizacija, ...) in jakčevo mrežo (vsaka ekipa se preizkuša v točnosti merjenja azimutov in dolžin. Ekipa poizkuša priti skozi celotno nalogo brez da zgreši. V primeru, da zgreši, ne sme več opravljati naloge in nadaljuje naprej s potjo).
 • Mrtve točke: označuje jih tristrana belo-rdeča prizma velikosti 30×30 cm z odsevnikom. Prihod na mrtvo točko ekipa označi z luknjačem ali žigom, ki je pritrjen na prizmo.
 • "fototočka" ekipi prinese 50 dodatnih točk (ekipa se na točki slika, na samem cilju pa pokaže posneto sliko administraciji)
 • Celotna ekipa na štartu, živih točkah in na cilju izvede svoj klic
 • Skupni čas predstavlja mrtvi čas odštet od časa proge.
 • Vrisovanje: vrisuje se v karto z merilom 1:25000. Vsaka ekipa dobi svojo karto in svoja navodila. V karto nato vrisujejo točke. Pravilno vnešena točka je, če je odmaknjena največ 2 mm. Vsaka ekipa potrebuje orodje za vrisovanje (svinčnik, kotomer, šestilo, merilo,...), ki ga mora prinesti s seboj. Čas vrisovanja je 20 minut in vsaka pravilno vrisana točka prinese 25 točk.
 • Topografija: vsak član ekipe dobi test iz topografije,( prepoznavanje pojmov in topografskih znakov ) ki vsebuje pet vprašanj. Čas reševanja je 5 minut, seštevek točk petih testov pa pomeni število točk ekipi. Možnih je 5*25 = 125 točk. Pri kategoriji JAKEC SOLO je možnih 25 točk.
 •  

  5. Člen a – Proga, točke in točkovanje IV

 • Proga je razdeljena na 6 živih in 2 mrtve točke
 • Točkovanje:
 • Vrisovanje – 100 točk
 • Topografija – 125 točk
 • Žive točke – 200*6 = 1200 točk
 • Mrtve točke – 100*2 = 200 točk
 • Program/delavnice – 50 točk
 • Čas:
 • → 1 minuta = 2 (do 6 ur skupni čas)
  → 1 minuta = 2,5 (skupni čas več kot 6 ur)
  → Čas se odšteva od skupnega števila točk

  Skupaj točk – 1675 točk

  5. Člen b - Proga, točke in točkovanje PP

 • Proga je razdeljena na 6 živih in 5 mrtvih točk
 • Točkovanje:
 • Vrisovanje – 150 točk
 • Topografija – 125 točk
 • Žive točke – 200*6 = 1200 točk
 • Mrtve točke – 100*5 = 500 točk
 • Program/delavnice – 50 točk
 • Čas:
 • → 1 minuta = 2 (do 8.30 ur skupni čas)
  → 1 minuta = 2,5 (skupni čas več kot 8.30 ur)
  → Čas se odšteva od skupnega števila točk

  Skupaj točk – 2025 točk

  5. Člen c - Proga, točke in točkovanje JAKEC

 • Proga je razdeljena na  6 živih in 3 mrtvih točk
 • Točkovanje:
 • Vrisovanje – 125 točk
 • Topografija – 125 točk
 • Žive točke – 200*6 = 1200 točk
 • Mrtve točke – 100*3 = 300 točk
 • Program/delavnice – 50 točk
 • Čas:
 • → 1 minuta = 2 (do 8 ur skupni čas)
  → 1 minuta = 2,5 (skupni čas več kot 8 ur)
  → Čas se odšteva od skupnega števila točk

  Skupaj točk – 1800 točk

  5. Člen č - Proga, točke in točkovanje JAKEC²

 • Proga lahko vsebuje 6 živih in 6 mrtvih točk
 • JAKEC² ima lahko štart drugje (izve na samem prireditvenem prostoru), za prevoz do štarta poskrbi organizator.
 • Testi vrisovanja se vršijo na sami progi (med potjo) ali pred štarti (pove organizator).
 • Karta s potjo ima vrisane le 4 vmesne točke (štart, cilj in 2 vmesni točki) lahko pa tudi več (odloči organizator). Ekipe ostale točke vrišejo same. Na točkah lahko dobijo informacijo za naslednjo točko, ki jo morajo najti.
 • Točkovanje:
 • Vrisovanje – 200 točk
 • Topografija – 125 točk
 • Žive točke – 200*6 = 1200 točk
 • Mrtve točke – 100*6 = 600 točk
 • Program/delavnice – 50 točk
 • Čas:
 • → 1 minuta = 2 (do 9 ur skupni čas)
  → 1 minuta = 2,5 (skupni čas več kot 9 ur)
  → Čas se odšteva od skupnega števila točk

  Skupaj točk – 2175 točk

  5. Člen d - Proga, točke in točkovanje JAKEC SOLO

 • Proga lahko vsebuje 6 živih in 4 mrtve točke.
 • Na progi je iz ene žive na drugo živo točko hitrostna preizkušnja. Tekmovalec jo mora opraviti čim hitreje.
 • Vsak tekmovalec mora pred odhodom na progo reševati teste (vrisovanje in topografija).
 • Točkovanje:
 • Vrisovanje – 125 točk
 • Topografija – 25 točk
 • Žive točke – 200*6 = 1200 točk
 • Mrtve točke – 100*4 = 400 točk
 • Čas:
 • → 1 minuta = 2 (do 8 ur skupni čas)
  → 1 minuta = 2,5 (skupni čas več kot 8 ur)
  → Čas se odšteva od skupnega števila točk

  Skupaj točk – 1750 točk

  6. Člen – Program

 • Program poteka po v naprej določenem dnevnem redu. (več v Program)
 • Program je narejen za vsako kategorijo in je obvezen
 • Vsaka ekipa se mora udeležiti ene obvezne delavnice, udeležba na obvezni delavnici, ekipi prinaša 50 točk
 • Ekipa se lahko udeleži prostočasnih delavnic, ki se ne točkujejo
 • Če se ekipa ne udeleži obvezne delavnice je diskvalificirana             
 •  

  7. Člen - Diskvalifikacija

 • Ekipa je diskvalificirana, če se na ravna po skavtskih zakonih,če na progi uporablja prevozno sredstvo ali če na progi uporablja GPS.
 • Ekipa je diskvalificirana in nemudoma poslana domov, če se člani ekipe ne držijo hišnega reda in pravil organizatorja (pri IV za to poskrbi voditelj, pri PP in ostalih pa se obvesti njihovega voditelja).
 • Ekipa je diskvalificirana, če se ne udeleži obvezne delavnice.
 •  

  8. Člen – Nagrade

 • Organizator podeli nagrade za 1., 2. in 3. mesto v vsaki kategoriji
 • Če v posamezni kategoriji tekmuje manj kot 8 ekip ima organizator pravico podeliti tudi manj nagrad (Izjema je kategorija Jakec SOLO)
 • Če v kategoriji JAKEC tekmuje več kot 8 ekip, lahko organizator podeli nagrado tudi najboljši ZBOKSS ekipi, če že ni uvrščena med prvimi tremi.
 • Organizator ni dolžan izročiti nagrade ekipi, ki bi neopravičeno odšla oz. je med podelitvijo nagrad ne bi bilo zraven (z resnimi opravičili se,  ob povratku v cilj obrnite na koordinatorja Jakca ). Odsotna ekipa si lahko tudi priskrbi nekoga, ki prevzame nagrado namesto njih.
 •  

  9. Člen - Našitek

 • Na našitku je simbol Jakca (pajek s šestimi nogami) in se ga lahko uporablja v namene izziva.
 • Do našitka so upravičeni udeleženci, pomočniki pri izvedbi Jakca, sponzorji in organizatorji. V primeru želje po dodatnem našitku, se lahko sporoči organizatorju, ki vam ga bo prisrkrbel po ceni  1,5 €.
 • Do našitka so upravičeni tudi vsi gostje in mediji (če želijo).
 •  

  10. Člen - Hišni red

 • V prostoru, kjer se spi je tišina med 22.00 in 7.00
 • Zunaj prostorov se upošteva javni red in mir - tišina je med 22.00 in 6.00
 • Uživanje alkohola, prepovedanih substanc in kajenje je na prireditvenih prostorih strogo prepovedano.
 • Upoštevati je potrebno navodila redarjev in organizatorjev.
 • Hrana in pijača je dovoljena le zunaj. V notranjih prostorih to ni dovoljeno.
 • S čevlji se lahko hodi le do prostora, ki je namenjen preobuvanju. Drugje je možna hoja le v copatih.
 • Na prireditvenem prostoru in na progi je obvezno nositi rutko in identifikacijsko kartico.
 • Ob neupoštevanju pravil in navodil organizatorja in redarjev ter hišnega reda je lahko ekipa diskvalificirana in poslana domov (enako velja za posameznika).
 •  

  11. Pritožbe

 • Ob morebitnih nepravilnostih glede doseženih točk pri programu, topografiji, vrisovanju in na točkah se ekipa lahko pritoži najkasneje do nedelje do 12h.
 •  

  12. Končne določbe

 • Organizator si pridružuje pravico do sprememb in tolmačenja členov tega pravilnika.