Trop 2017

KOORDINATOR IN VODJA (Vital Mihelčič)
Skrbi, da vse poteka, kot mora


TROP ZA PROGRAM (Lucija Tomazin)
Pripravlja delavnice, kateheze, program na samem prizorišču.
- Andraž Mihelčič, Laura Tršar, Urša Malavašič, Jernej Štrbenk


TROP ZA PROGO (Nejc Slabe)
Sestavlja progo, pripravi točke, ter naloge na njih, pripravi teste za vrisovanje in topografijo.
- Matevž Breznikar, Klara Mihelčič, Matjaž Maček


TROP ZA TEHNIKO (Aljaž Mihelčič)
Skrbi za vse »tehnične stvari«, hrano, promocijski material, prevoz po prizorišču.
- Janja Cvetko, Boštjan Maček


TROP ZA ADMINISTRACIJO (Krista Grdadolnik)
Sestavlja prošnje za sponzorje, zahvale, pohvale, pripravi plakate za boljšo orientacijo na samem prizorišču. Skrbi, da štarti in prihodi na dnevno-nočnem orientacijskem tekmovanju potekajo mirno.
- Jacinta Mihelčič, Katarina Maček, Katarina Mihevc, Jana Kunc, Cecilija Grdadolnik