Program 2016

DNEVNI RED JAKEC 2016 
*Organizator si pridržuje pravico do spremembe dnevnega reda* 

Sobota, 15. oktober 2016 
7.00 - zbiranje kategorije IV in JAKEC ter prijave IV 
8.00 - pozdravni govor za IV 
8.00 - prijave JAKEC 
8.15 - sestanek vodij ekip IV 
8.30 – pozdravni govor, program in kateheza JAKEC 
8.30 - pričetek testov kategorije IV 
8.30 – štart kategorije IV 
9.00 - pričetek delavnic 
9.30 - sestanek vodij ekip JAKEC 
11.15 - pričetek testov kategorije JAKEC 
12.15 - štart kategorije JAKEC 
12.00 – prihod in prijava JAKEC SOLO 
12.15 - pozdrav, program in kateheza, sestanek JAKEC SOLO 
13.00 - zbiranje in prijave kategorije PP in JAKEC2 
13.00 - testi JAKEC SOLO 
14.00 - štart JAKEC SOLO 
14.00 - pozdravni govor in kateheza za PP in JAKEC2 
14.45 - program PP in JAKEC2 
15.30 - sestanek vodij ekip PP in JAKEC2 
16.00 - testi za JAKEC2 in PP 
17.00 - večerja 
18.30 - zaključek delavnic za IV in IV kateheza 
18.30 - štart kategorije JAKEC2 
19.00 - zaključek delavnic za ostale kategorije 
20.00 - štart kategorije PP 
21.30 - zaključek programa IV 
22.00 - spanje IV 
24.00 - zaključek štartov 

Nedelja, 16. oktober 2016 
7.30 - bujenje 
8.00 - zajtrk 
9.00 - vaja kitaristov ob 9.00 
9.30 - sveta maša 
10.45 - razglasitev rezultatov in podelitev nagrad 
11.00 - zahvale in zaključek