Program 2018

DNEVNI RED JAKEC 2018
*Organizator si pridržuje pravico do spremembe dnevnega reda*

Sobota, 20. oktober 2018
7.00 - zbiranje kategorije IV in JAKEC ter prijave IV
8.00 - pozdravni govor za IV
8.00 - prijave JAKEC
8.15 - sestanek vodij ekip IV
8.30 - pozdravni govor, program in kateheza JAKEC
8.30 - pričetek testov kategorije IV
8.30 - štart kategorije IV
9.00 - pričetek delavnic
9.30 - sestanek vodij ekip JAKEC
11.15 - pričetek testov kategorije JAKEC
12.00 - prihod in prijava JAKEC SOLO
12.15 - štart kategorije JAKEC
12.15 - pozdrav, program in kateheza, sestanek JAKEC SOLO
13.00 - zbiranje in prijave kategorije PP in JAKEC2
13.00 - testi JAKEC SOLO
14.00 - štart JAKEC SOLO
14.00 - pozdravni govor in kateheza za PP in JAKEC2
14.45 - program PP in JAKEC2
15.30 - sestanek vodij ekip PP in JAKEC2
16.00 - testi za JAKEC2 in PP
17.00 - večerja
18.30 - štart kategorije JAKEC2
18.30 - zaključek delavnic za IV in IV kateheza
19.00 - zaključek delavnic za ostale kategorije
20.00 - štart kategorije PP
21.30 - zaključek programa IV
22.00 - spanje IV
24.00 - zaključek štartov

Nedelja, 21. oktober 2018
7.00 - bujenje
7.30 - zajtrk
8.30 - Priprave na mašo, vaja kitaristov
9.00 - sveta maša
10.00 - razglasitev rezultatov in podelitev nagrad
10.45 - zahvale in zaključek