Trop 2016

KOORDINATOR IN VODJA (Tilen Lukan)
Skrbi, da vse poteka, kot mora


TROP ZA PROGRAM (Lucija Tomazin)
Pripravlja delavnice, kateheze, program na samem prizorišču.
- Urša Malavašič, Nejc Slabe, Laura Tršar, Andraž Mihelčič


TROP ZA PROGO (Vital Mihelčič)
Sestavlja progo, pripravi točke, ter naloge na njih, pripravi teste za vrisovanje in topografijo.
- Matevž Breznikar, Klara Tomazin, Matjaž Maček


TROP ZA TEHNIKO (Aljaž Mihelčič)
Skrbi za vse »tehnične stvari«, hrano, promocijski material, prevoz po prizorišču.
- Janja Cvetko, Boštjan Maček


TROP ZA ADMINISTRACIJO (Erna Mihelčič)
Sestavlja prošnje za sponzorje, zahvale, pohvale, pripravi plakate za boljšo orientacijo na samem prizorišču. Skrbi, da štarti in prihodi na dnevno-nočnem orientacijskem tekmovanju potekajo mirno.
- Jacinta Mihelčič, Katarina Maček